Over Trividend

Wie zijn we?

Trividend werd opgericht in 2001 door verschillende solidaire financiers binnen de sociale economie. Zij zagen de nood aan ongeborgde kredieten en risicokapitaal in de sector. Hun inbreng in Trividend zou zo als hefboom worden gebruikt om middelen uit de private sector en de overheid aan trekken. In enkele jaren groeide Trividend uit tot een sterk voorbeeld van een publiek-private samenwerking. In 2010 erkende de Vlaamse Overheid Trividend als Vlaams Participatiefonds voor de Sociale Economie.

Investeer met impact

Trividend gelooft in de kracht van sociaal risicokapitaal als financiële en inhoudelijke hefboom voor maatschappelijke transitie. Impact investing is de algemeen aanvaarde Engelse term voor deze vorm van investeren. We beogen met de ons toevertrouwde middelen naast een evenwichtig financieel ook en vooral een maatschappelijk rendement. We hopen een sociale meerwaarde te bieden aan wie in en met Trividend investeert.

Trividend onderschrijft nadrukkelijk de principes en waarden van de sociale economie:

  • Aandacht voor tewerkstelling kansengroepen
  • Werken aan eerlijke arbeidsomstandigheden en -verhoudingen
  • Het leefmilieu centraal stellen in activiteiten en productiemethodes
  • Participatief ondernemerschap
  • Betrokken besluitvorming
  • Correct evenwicht tussen belanghebbenden
  • Winst in eerste instantie aanwenden voor maatschappelijke meerwaarde

Ons team

Pieter-Jan Van de Velde

Daan Neels

Raad van bestuur

Peter Bosmans

Pieter De Cuyper

Wannes Vermost

Piet Callens


Hefboom cvba, vast vertegenwoordigd door John Vanwynsberghe

Triodos Invest, vast vertegenwoordigd door Thomas Van Craen

Chris Lonneville


Hans Rymenams

Koen Schoors (Voorzitter)

Investeringscomité


Didier Brenninkmeijer

Hilde Tahon

Maxime DefossezKris Goossenaerts

Nikolay Dentchev

Jan LeyssensLuc De Vriese

Rony Mels (Voorzitter)

Tine De Bock

Partners

De sociale economie

De publieke overheid

Privé investeerders