Sluiten

Trividend, dat is impactinvesteren sinds 2001. Enkele financiers zagen de nood aan ongeborgde kredieten en risicokapitaal in de sociale economie. Hun inbreng was een hefboom: zowel de overheid als de private sector stapte mee in het verhaal. Trividend groeide snel uit tot een sterk voorbeeld van een publiek-private samenwerking. Sinds 2010 is Trividend het Vlaams Participatiefonds voor de Sociale Economie, erkend door de Vlaamse Overheid.

Lees hier het impactrapport van 2022.

Wil jij investeren in Trividend? Neem contact op met Frederik Matthijs om meer te weten te komen over een investering in Trividend. Onze Informatienota vind je hier.

www.franktoussaint.be,KBS_Venture Philantrophy Fonds_TWERK vzw Bart Michiels

Trividend investeert in ondernemingen die de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties helpen realiseren. Wil jij waardengericht ondernemen? Is korte-termijnwinst geen doel op zich?

De Duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s) zijn onze leidraad:

  • Vanuit onze opdracht ligt de focus op Doelstelling 8: Waardig werk en economische groei.
  • We hebben extra aandacht voor Doelstelling 8.5: Waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor jonge mensen en personen met een handicap, alsook een gelijk loon voor werk van gelijke waarde
  • Andere ondernemingen moeten een financiële meerwaarde voor onze portefeuille te bieden.

Je vindt bij elke klantvoorstelling de meest relevante SDG.