Sluiten

Natuurwerk: Groene vingers aan een job helpen

Author: Fee Dubois
118949571_4244168022323441_9087952276649583848_n
15 dec
Deel op:

Natuurwerk is een organisatie die zich bezighoudt met duurzaam natuur- en landschapsbeheer. Planten, snoeien, maaien, verzorgen,.. Natuurwerk biedt professionele oplossingen op maat. Hiervoor werken ze hoofdzakelijk met arbeiders die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.

‘We focussen ons vooral op het stimuleren van biodiversiteit, het duurzaam ecologisch beheer van de natuur en omgevingen klimaatrobuuster maken’, vertelt Gert De Vos, directeur van Natuurwerk. ‘Daarnaast zijn wij ook een sociale economiebedrijf. Wij werken hoofdzakelijk met werknemers die niet aan de bak komen in onze maatschappij. Deze gaan wij tewerkstellen, opleiden en begeleiden met als finaal doel een duurzame tewerkstelling in een reguliere job.’ Natuurwerk telt zo’n 120 werknemers, verspreidt over zes vestigingen.

Waarom sociale economie?

Het idee om als maatwerkbedrijf te gaan werken kwam er een twintigtal jaar geleden. Vanuit de Vlaamse overheid kwam er toen een milieuconvenant waarbij lokale besturen subsidiëring konden krijgen voor het ontwikkelen van duurzame natuur met inzet van langdurig werklozen. In de provincie Antwerpen bood Natuurwerk deze diensten aan. Steden en gemeenten besloten samen te werken met Natuurwerk, om zo hun subsidiëring binnen te halen.

Door de wijzigingen in de wetgeving is Natuurwerk vandaag geen maatwerkbedrijf  meer maar wel nog steeds sociale economie gezien ze nog steeds werken met medewerkers met hetzelfde profiel. En dezelfde lokale besturen zijn vandaag nog steeds een belangrijk deel van het cliënteel.

‘Wij hebben een duidelijke dubbele missie, die in constante wisselwerking is met elkaar,’ legt Gert uit. ‘Dankzij onze medewerkers kunnen we duurzame natuur creëren en beheren. Maar het is ook dankzij deze natuur dat we werk kunnen bieden aan diezelfde doelgroepmedewerkers. Hier komt ook ons motto uit voort: ‘Wij maken werk van de natuur’.

Natuurwerk en Trividend

Natuurwerk kent al een lange samenwerking met Trividend. Een tiental jaar geleden zat het bedrijf in moeilijkheden, te wijten aan een ongunstig bedrijfsbeheer van de eerste generatie. ‘Dit maakte dat we serieuze schulden hadden en er geen middelen waren voor investeringen. Dankzij de financiering van Trividend zijn we hier bovenop gekomen. We konden investeren in materialen, infrastructuur, opleidingen en een goed werkend kader. Hierdoor zijn we kunnen uitgroeien tot een rendabel en florissant bedrijf.’ In het najaar van 2023 werd een bijkomende financiering toegekend om dit verder te ondersteunen.

‘Vandaag kijkt Trividend nog steeds mee over onze schouder’, gaat Gert verder. ‘Er zetelt er een afgevaardigde in onze raad van bestuur. Dit helpt, al is het maar gewoon om bij de les te blijven. Ook wordt strategische ondersteuning aangeboden. Ze zorgen ervoor dat op we tijd gezonde vragen stellen bij wat we doen. Waar zijn we mee bezig, waar willen we naartoe, hoe zit onze missie in elkaar, wat zijn onze sterke en zwakke punten, enzovoort.’

Wanneer men naar de toekomst kijkt, wil Natuurwerk vooral zijn dubbele missie verder blijven zetten. ‘Biodiversiteit is het sleutelwoord. Hoe de maatschappij zich momenteel aan het wenden is lijkt het wel dat we op de goede weg zijn. En uiteraard willen we ook gewoon een gezond draaiend bedrijf blijven. Hier zal Trividend ongetwijfeld een rol in blijven spelen.’

Meer weten over Natuurwerk en wat ze precies doen? Neem zeker een kijkje op hun website.