Sluiten

Trividend sterkhouders vormen de ruggengraat van elk investeringstraject

Author: Els De Mol
1000010597
08 mrt
Deel op:

Trividend steunt voor haar werking op een 35 tal sterkhouders. Deze vrijwilligers komen met zeer diverse achtergronden uit de bedrijfswereld, het middenveld, bij een openbaar bestuur en in het hoger onderwijs de dagelijkse werking van Trividend versterken. Ze zijn essentieel in het investeringstraject, van de beoording van nieuwe klanten tot de evaluatie van de ganse portefeuille. Zij staan er mee garant voor dat Trividend haar credo ‘meer dan geld’ kan waarmaken.

We zetten tijdens de week  van de vrijwilligers onze sterkhouders graag in de bloemetjes!

Het investeringscomité bewaakt de instroom van nieuwe klanten

De aanvraag van elke impact ondernemer wordt gescreend door één van onze investerings- en impactmanagers. Maar het is het investeringscomité dat de knoop doorhakt.

Bij de samenstelling van het comité hebben we oog voor verscheidenheid aan interesse- en expertisevelden, gaande van financieel, over marketing tot impact maar ook voor gender.  

Voor elke nieuwe klant is dit de plek waar je zelf je financieringsvraag komt voorstellen. Deze groep sterkhouders bekijkt je vraag, vanuit alle mogelijke invalshoeken en je uitdagen om jouw business idee en impactverhaal nog scherper te krijgen. Na een grondige evaluatie bepalen zij of we een dossier zullen financieren en onder welke voorwaarden.

image2

Veronique Bockstal kwam de rangen versterken in het najaar van 2023. Zij is docent en onderzoeker aan de UCLL, schrijfster en onderneemster. Als business coach gidst ze aan de hand van haar zelfgeschreven boek, ‘De vrouw van 1 miljoen’, vrouwelijke ondernemers bij de opschaling van hun business. Intussen werkt Véronique ook aan haar tweede boek, waarin ze vertelt hoe je als vrouw via je bedrijf een persoonlijk vermogen genereert. ‘Heel weinig vrouwen zien hun bedrijf als een bron van welvaart, een bron van de opbouw van een persoonlijk vermogen.’ Daar wil Véronique verandering in brengen. Ook richtte ze samen met de UCLL de Female Founders Academy op, een acceleratorprogramma dat onderneemsters een financieel duwtje in de rug geeft. 

Véronique over het investeringscomité. ‘Ik heb Trividend leren kennen via @Pieter-Jan Van de Velde. Hij vertelde me dat er erg weinig vrouwelijke ondernemers bij Trividend langskwamen, waarna ik hem heb uitgenodigd in het panel van mijn acceleratorprogramma. We zijn in de loop der jaren in contact gebleven. En toen er een plaats vrij kwam in het investeringscomité van Trividend, heeft hij me gecontacteerd. Ik wilde al langer een rol spelen bij investeringen in female founders. Dat gebeurt namelijk veel te weinig.’

Véronique is begaan met mensen die impactgedreven ondernemen. ‘Ik vind dat wanneer je nu nog onderneemt zonder het adagio “doing good while doing business”, je in een grot hebt geleefd.’ Ook werkt het investeringscomité als een verrijking voor Véronique. ‘Ik hoor soms de vragen die anderen stellen en dan denk ik: ja, daar had ik niet aan gedacht. Het gaat dan om die collectieve wijsheid. Samen zijn we veel slimmer dan alleen.

Het opvolgingscomité evalueert de riscio’s van onze portefeuille

Goed beheer veronderstelt ook dat de investeringsportefeuille zorgvuldig opgevolgd wordt en de risico’s en opportuniteiten voor een conversie of exit in kaart worden gebracht.  Twee keer per jaar evalueert het opvolgingscomité onze portefeuille op basis van de input vanuit het team.

Welke klanten presteren zoals vooropgesteld ? Welke klanten springen eruit?  Hier zitten kansen om een converteerbare lening om te zetten in een participatie  of om een participatie met een mooie meerwaarde te verkopen.

Welke klanten groeien trager dan verwacht, realiseren de vooropgestelde impact niet of in mindere mate, … . En wat is de impact op de waardering van uitstaande schulden en participaties.

Wim Beazar

Wim Beazar, oprichter van Sociaal Investeringsfonds de Punt, besloot na een lang en succesvol traject als ondernemer zich te engageren om het ondernemerschap in Vlaanderen te stimuleren, voornamelijk in de technologiesector. 

Wim geeft ook graag enkele tips mee: ‘Het is altijd het juiste moment om te starten. Als je een goed idee hebt, gepassioneerd en gedreven bent, ga er dan gewoon voor. Natuurlijk, je moet ook geen onmogelijke koers varen. Dus laat je omringen door mensen die je onafhankelijk advies kunnen geven en sta open om te leren.’

Wim zetelt in het opvolgingscomité, waar hij mee de evolutie van de dossiers opvolgt. ‘We bekijken de stand van zaken, de positieve en negatieve evoluties die er zijn. Nadien stellen we eventueel corrigerende maatregelen voor.’

Wim haalt enorm veel voldoening uit het werk dat hij doet. ‘Ik kan ervan genieten als ik zie dat iemand anders succes oogst. Dat die iets kan veranderen in de maatschappij en zijn droom kan waarmaken, doet mij enorm deugd. De passie en de innovatie die er is, vind ik nog altijd verbluffend.

Externe bestuurders vertegenwoordigen Trividend bij de klanten

Trividend volgt haar klanten van dichtbij op, startende ondernemers hebben vaak nood aan een klankbord. Zo komen vaak de ‘externe adviseurs/bestuurders’ in beeld. We zoeken in ons brede impact netwerk een match met een sterkhouder die deze klant kan ondersteunen in de uitbouw van zijn impact ondernemer, binnen een advies- of bestuursorgaan. Hij neemt die rol op namens Trividend.

Thomas Van Landeghem (2)

Thomas Van Landeghem is in het dagelijks leven projectmanager bij Mariasteen en strategisch adviseur bij onze klant Lichtwerk.

In zijn vrije tijd steekt Thomas een handje toe als externe bestuurder in naam van Trividend voor meubelatelier Timmerwerkt, dat samen met nieuwkomers meubels en keukens op maat maakt. Thomas over zijn rol bij Timmerwerkt: ‘De oprichters zijn gestart vanuit de drive om nieuwkomers een warm onthaal te bieden én een springplank naar de moeilijk toegankelijke arbeidsmarkt. Ondertussen is de organisatie erg gegroeid, waardoor er een aantal uitdagingen ontstaan die voor hen heel nieuw zijn. Met het bestuursorgaan zorgen we ervoor dat de juiste keuzes gemaakt worden, zodat Timmerwerkt verder een stabiele toekomst tegemoet kan gaan.

Volgens Thomas is het grootste pluspunt van zijn werk als vrijwilliger, het netwerk dat Trividend te bieden heeft. ‘Je komt terecht in een groep met andere vrijwilligers en bestuurders, met elk hun expertise, die gelijkaardige uitdagingen tegenkomen, dus dat is zeker interessant. Ook kom ik soms herkenbare problemen tegen, waarvoor we bij Mariasteen ook oplossingen zoeken. Er zit dus zeker wat kruisbestuiving.

Het  bestuursorgaan van Trividend zet de lijnen uit

Trividend is een cooperatie met een divers aandeelhoudersprofiel: de Vlaamse overheid, grote financiële instellingen, middenveldorganisaties, grote maatwerkbedrijven en al onze klanten. Dat weerspiegelt zich in de samenstelling van ons bestuursorgaan.

Thomas Van Craen-104

Thomas Van Craen is al 7 jaar bestuurder bij Trividend en brengt een enorme expertise in vanuit zijn professionele activiteiten als Managing Director bij Triodos Bank België.
In het bestuursorgaan bepaalt hij mee de strategie, en houdt het management scherp op vlak van bedrijfsvoering en rapportering.

‘Onze doelstelling is dat Trividend een gezonde organisatie is, vandaag en in de toekomst”, aldus Thomas Van Craen. “Triodos werkt al lange tijd met Trividend samen, door samen te investeren in startende impact ondernemers. Toen uiteindelijk in 2017 de vraag kwam of ik bestuur wilde versterken, vond ik dit een heel goede gelegenheid om bij te dragen aan de ontwikkeling van sociale ondernemingen in Vlaanderen. Want ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar meer aandacht aan geven.

Er is heel wat dat Thomas uit zijn taken als vrijwilliger haalt, ‘Ik kan op deze manier de vinger aan de pols houden over wat er gebeurt op het vlak van sociaal ondernemerschap. En de voldoening om te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een mooie organisatie.