Sluiten

Rikolto als nieuwe aandeelhouder van Trividend opent de deur naar duurzame voeding start-ups

Author: Els De Mol
Rikolto in actie_1384op923
25 aug
Deel op:

Rikolto investeert 200.000 euro in het kapitaal van Trividend, een investeringsfonds dat al 22 jaar risicokapitaal verschaft aan sociale en circulaire ondernemers. Waarom deze samenwerking? En welke impact beogen beide organisaties te bereiken? Jen Willems (zakelijk coördinator van Rikolto) en Frederik Matthijs (directeur van Trividend) vertellen meer. 

Wat brengt Rikolto en Trividend samen?

Jen Willems 00003

Jen Willems, zakelijk coördinator Rikolto: Rikolto heeft in België een brede achterban van donateurs die ons steunen om te werken aan innovaties die ons voedselsysteem eerlijker, transparanter en milieuvriendelijker maken, o.a. door ons op te nemen in hun testament. Dat zorgt ervoor dat we een gezonde organisatie zijn met een financiële buffer. In deze tijden van lage spaarrentes en inflatie, is het niet wijs om dit geld te laten ontwaarden, terwijl er zoveel zinvolle initiatieven zijn die bijdragen aan onze missie. Een uitgebreide analyse in samenwerking van onze financiële commissie leidde tot een investeringsplan, met impact en rendement. Zo startte onze samenwerking met Trividend als ideale partner.

Frederik Matthijs: Het viel me meteen op hoe sterk onze doelstellingen en inspanningen rond het thema ‘voeding’ gelijklopen: gezonde en betaalbare voeding, op een duurzame manier geproduceerd, met een eerlijk inkomen voor iedereen. Rikolto brengt deze missie in de realiteit via programma’s die het voedselsysteem verduurzamen. Trividend investeert in zo’n initiatieven wanneer ze klaar zijn voor de markt. Door de deelname van Rikolto in het kapitaal van Trividend, kunnen wij meer investeringen doen in innovatieve oplossingen, zoals circulaire businessmodellen. Ook de bijzondere aandacht voor tewerkstelling van kwetsbare groepen matcht met de waarden van onze beide organisaties.

Hoe ziet de samenwerking er concreet uit?

Frederik Matthijs: Vandaag zien we in de portefeuille van Trividend een eerder bescheiden aandeel van investeringen in innovatieve voeding en/of landbouwinitiatieven. Dat is te wijten aan een beperkt netwerk en expertise in deze sector. Met Rikolto vindt Trividend een ideale partner om hier verandering in te brengen. Zo kan Rikolto het aanbod van Trividend actief bekend maken in haar netwerk en bij innovatieve start-ups. Trividend kan ook beroep doen op de expertise van Rikolto gedurende het screeningsproces.

Jen Willems: Rikolto komt in haar dagelijkse werking in contact met een gamma aan spelers in het veld. Als bruggenbouwer kunnen wij een samenwerking met Trividend aanraden in ons netwerk. Omgekeerd zal Rikolto waardevolle partners leren kennen in het netwerk van Trividend om onze gezamenlijke missie van een duurzame transitie naar een hoger niveau te tillen.

Wat hopen jullie op gang te brengen?

Jen Willems: Heel eenvoudig: nieuwe kansen creëren voor startende ondernemers die bouwstenen voor een duurzaam en eerlijk voedselsysteem in de markt willen zetten. Het zijn die ondernemers die we nodig hebben om de oplossingen die Rikolto in kleine proefprojecten uitprobeert, op te schalen.

 

Frederik_20jaar Trividend_bijgeknipt2

Frederik Matthijs, directeur Trividend: Ik hoop dat dit een start is om het aandeel aan voedings- en landbouw-initiatieven bij Trividend te laten groeien. Alleen al de communicatie over de instap van Rikolto in het Trividend kapitaal brengt hopelijk al een sneeuwbal aan het rollen. En zorgt het voor wat buzz op sociale media.

Door middel van ons partnerschap kunnen we de innovatie in het verduurzamen van het voedselsysteem echt een boost geven.

 

 

Meer info over onze nieuwe aandeelhouder Rikolto en de projecten en thema’s waar ze op werken, vind je op hun website.