Sluiten

PWA Heusden-Zolder en De Duizendpoot: focus op werkgelegenheid

Author: Els De Mol
IMG_6789
09 jan
Deel op:

PWA Heusden-Zolder en De Duizendpoot schrijven beiden aan hetzelfde verhaal: (langdurig) werklozen en leefloners kansen bieden op de arbeidsmarkt. Het PWA, het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap, biedt arbeidsplaatsen in 2 activiteiten: een poetsafdeling en een strijkatelier. De Duizendpoot stelt mensen te werk als/in een tuin- en klusdienst. Beiden zijn zeer sterk lokaal ingebed.

Met positieve maatschappelijke impact

De organisatie beoogt maatschappelijke impact te creëren op twee vlakken:
Enerzijds willen ze aangepaste jobs creëren voor mensen van Heusden-Zolder die wat verder van de arbeidsmarkt staan. Ze willen mensen de kans geven om terug actief te worden op de arbeidsmarkt, om zo uit hun isolement van werkloosheid te treden. Hiervoor zorgen ze voor een goede ondersteuning en opleiding van deze mensen omdat zij deze zorg nodig hebben.
Anderzijds wenst het dienstenbedrijf PWA Heusden-Zolder zowel de werkende mensen als de ouderen te ondersteunen in hun huishoudelijke taken in huis. De Duizendpoot wil de ouderen de kans geven om langer thuis te kunnen blijven wonen door hen te helpen bij tuinwerk en klussen die ze zelf niet langer voor elkaar krijgen.

Beide zijn maatschappelijke noden die niet door het reguliere arbeidscircuit worden ingevuld.

Investeren in maatschappelijk kapitaal

Investeren in menselijk kapitaal staat centraal in de werking van beide organisaties. Ze streven naar een professionele aanpak die rekening houdt met de eigenheid, kwaliteiten en competenties van hun medewerkers en  bieden ze flexibele oplossingen op maat.

De PWA onderscheidt zich van grotere dienstenchequebedrijven door te investeren in hun menselijk kapitaal, hun medewerkers. Dit doen ze door:

  • Een goede begeleiding en ondersteuning (persoonlijke aanpak, begeleiden naar taakvolwassenheid)
  • Inspraak in het uurrooster wat bijdraagt in een goede balans tussen werk en gezin.
  • Aantrekkelijke verlofregeling voor de werknemers
  • Interessante verloning
  • Een degelijke opleiding (startersopleiding, jaarlijkse opleidingen)

Voor de klanten tracht men het verschil te maken door zo transparant mogelijk te werken en de aanpak zo persoonlijk mogelijk te maken met de garantie van een vaste huishoudhulp (niet wisselend) en iemand te zoeken waarmee het klikt met de klant.

Door een open feedback zowel van klanten en medewerkers beogen ze een continue verbetering van de kwaliteit van hun diensten en een prettig werkklimaat met veel ruimte voor dialoog en wederzijds respect.

Financiering door Trividend biedt ademruimte

De Covid-crisis de afgelopen jaren heeft de organisaties in de rode cijfers geduwd.
Onder de begeleiding van Febecoop werd een actieplan opgemaakt om deze trend te keren. Een aantal ingrijpende remediërende maatregelen moeten daar ook toe bijdragen. Daarnaast wordt er ruimte gemaakt om een strategische visie voor de toekomst uit te schrijven.
Trividend wil deze organisaties, die tot onze kerndoelgroep behoren, doorheen deze moeilijke periode willen loodsen en extra zuurstof verschaffen om de transitie te maken.

Meer weten over de werking en het aanbod van PWA Heusden-Zolder en De Duizendpoot? Neem een kijkje op hun website.