Sluiten

De Vlaspit streeft naar meer samenwerking met andere bedrijven

Author: Els De Mol
Vissenaekens_Recycork 6_zoldervloerisolatie
26 okt
Deel op:

De Vlaspit zet in op circulaire oplossingen

De Vlaspit, een maatwerkbedrijf uit Scherpenheuvel, biedt haar medewerkers veel kansen omdat ze een heel breed gamma aan activiteiten hebben. Niet alleen om een jobinhoud te vinden waar ze warm van worden maar vooral om op hun eigen tempo te groeien.

Om dit te blijven realiseren is het team steeds op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden met andere bedrijven, zowel in de sociale economie als erbuiten. Denk daarbij vooral aan circulaire oplossingen op vlak van montage en demontage, hergebruik van materialen voor de productie van kaarsen en toepassingen voor gerecycleerde natuurlijke kurk.

Hun moto: samenwerken vanuit een passie voor kwaliteiten en veiligheid. Hun DNA is circulair.

Kaarsen uit koffiegruis

DeVlaspit-6

De productie van kaarsen zat van bij aanvang in het productgamma van De Vlaspit.                                                                                                                             Stefan Rutten, directeur van De Vlaspit: Onze geschiedenis is eigenlijk begonnen met de kaarsen, de groendienst en de poetsdienst. Dat zijn de oudste activiteiten. Van in het begin werd daar ook duurzaamheid aan gekoppeld, door de recyclage van kaarsresten. En dat is wat we nog steeds doen, kaarsresten ophalen in een drietal provincies en opnieuw verwerken tot kaarsen.’ De kaarsenproductie is vooral gericht op bedrijven, inclusief de productie van kaarsen in opdracht van kaarsenproducenten.

 

Naast oud kaarsvet zijn er nog andere restmaterialen die in aanmerking komen voor de productie van kaarsen. De Vlaspit deed hier al onderzoek naar.

Stefan Rutten: ‘In samenwerking met een startup uit Gent die werkt met koffiegruis dat anders in de vuilbak gegooid wordt. Daar zitten nog zoveel mineralen in dat het eigenlijk zonde is. Wij hebben een kaars gemaakt met olie uit dat koffiegruis, die aangeboden wordt in een gerecycleerd bierglas’.

Momenteel onderzoekt het bedrijf, in samenwerking met 3 partners, ook de mogelijkheden om gerecycleerd kurkgranulaat te binden met volledig biologische bindmiddelen.

Kurk, een circulaire grondstof bij uitstek

de vlaspit

De Vlaspit heeft intussen  al 15 jaar ervaring met het ophalen en recycleren van kurk.                                                                                                                                        Zij hebben een erkenning als afvalophaler en – verwerker en in samenwerking met een netwerk van werkplaatsen bestrijken zij het ganse land. Momenteel wordt er ongeveer 88 ton kurk opgehaald en verwerkt.  Naar schatting verdwijnt er echter nog 400 tot 500 ton kurken in het afval, richting de verbrandingsovens. Door de nieuwe OVAM regelgeving die scheiding van de kurkfractie op containerparken verplicht maakt, zal  de toevoer voor recyclage zeker toenemen. Dat is een stap vooruit want kurk brandt helemaal niet goed en de opgeslagen CO² komt bij verbranding vrij.

 

Stefan Rutten:  ‘We hebben in België een volledig gebiedsdekkend netwerk voor de inzameling en verwerking van kurken, dat is vrij uniek in Europa.

De opgehaalde kurk wordt uitgesorteerd en vermalen. En op dit moment voornamelijk vermarkt door de Vlaspit zelf als losse isolatiekorrels onder de merknaam Recycork.

Stefan Rutten: ‘Recycork is een erkend isolatiemateriaal. Het zit ook in de EPB lijst. Dus naar bouwfirma’s en mensen die ecologisch of circulair willen bouwen, hebben we een topproduct. Dat wordt verdeeld via aannemers en groothandels van ecologische bouwmaterialen maar het kan ook rechtstreeks bij ons besteld worden.’

De bouwsector is zeer conjunctuurgevoelig en ook daarom wordt voor deze activiteit voortdurend gezocht naar nieuwe afzetmarkten en/of producten. Tot vandaag: een producent van  akoestische panelen, meubelbekleding, yogakussen, gebonden kurkkorrels als onkruidbestrijding in bloempotten. Stefan gelooft heel sterk in dit product en blijft open voor nieuwe opportuniteiten want kurk is een waardevolle, natuurlijke grondstof met vele gebruiks- en toepassingsmogelijkheden.

Demontage als stap naar meer circulariteit

De technische ploeg van De Vlaspit heeft al bewezen wat ze waard is, ze werkt al een aantal jaren in onderaanneming van reguliere bedrijven. Een voorbeeld: de voormontage in hun eigen atelier van elektriciteitskasten voor langs de spoorwegen. Op vlak van doorstroming geeft dit interessante profielen, deze medewerkers hebben een  VCA opleiding gevolgd.

foto mobix 4

Stefan streeft voor dit team naar meer samenwerkingen met reguliere bedrijven: ‘Denk bijvoorbeeld aan firma’s die rond circulair bouwen zouden bezig zijn en die op zoek zijn naar werkkrachten. Wij kunnen een aantal taken overnemen: denk maar aan demonteren van materialen in functie van hergebruik van materialen en ook gebruiksklaar maken van materialen.

Ruimte voor innovatie, nood aan rendement

Bij De Vlaspit is er veel openheid om samen met bedrijven/klanten af te wijken van de geijkte paden om op zoek te gaan naar circulaire oplossingen: kaarsen met olie uit koffiegruis, kurk korrels in de onderlaag van kunstgras, …

Het is een serieuze uitdaging om dit bedrijf en het zusterbedrijf in de sector van de dienstencheques, samen toch een 200-tal medewerkers in goede, financieel gezonde banen te leiden. Een voortdurende evenwichtsoefening om de bestaande activiteiten goed te runnen, in te spelen op de wijzigingen in de regelgeving en daarnaast te innoveren en nieuwe commerciële opportuniteiten op te sporen, bij voorkeur met een hoog circulair gehalte. Dat is een knoop. En daarnaast is er de bezorgdheid: de kansen die een samenwerking met een sociale economiebedrijf bieden aan reguliere bedrijven zijn nog steeds onvoldoende gekend.

Stefan Rutten doet een oproep: ‘Contacteer ons zeker als je interesse hebt in toepassingen van gerecycleerde kurk, technische montage en demontage en mogelijke toepassingen van hergebruikte materialen bij de productie van kaarsen.

De achtergestelde lening van Trividend bood financiële rust in een overgangsperiode

In 2019 werd de samenwerking van De Vlaspit met Vites stopgezet en moesten ze op eigen kracht verder. Een aantal verlieslatende jaren hadden de reserves sterk onder druk gezet. Ze maakten een doorstart die gepaard ging met een flinke kostenbesparing, onder andere op de omvang van de omkadering.

De achtergestelde lening van Trividend creëerde toen een periode van rust om de zaken weer orde te zetten en de strategie op scherp te stellen. Intussen draait De Vlaspit al enkele jaren weer positief.

Een aantal activititeiten van De Vlaspit komen niet aan bod in dit artikel. Zij maakten zelf een mooie videopresentatie van hun werking. Ook op de website van De Vlaspit krijg je een inkijk in hun werking.