Sluiten

Sociale economie werkt!

Author: Trividend
3a698e0365fd59201543f338f9cc40c6-schaafpitch
02 nov
Deel op:

In 2019 waren er 28 741 gesubsidieerde doelgroepwerknemers tewerkgesteld in het Vlaams Gewest, verdeeld over 156 maatwerkbedrijven, 178 bedrijven in de lokale diensteneconomie en 80 bedrijven in de arbeidszorg. Collectief maatwerk kwam het meest voor. Antwerpen, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen tellen het meeste sociale economie-bedrijven.

Binnen de sociale economie zijn mannen oververtegenwoordigd en is het grootste aandeel van de doelgroepwerknemers kortgeschoold en langdurig werkzoekend. Ook personen met een arbeidshandicap en personen met een migratieachtergrond zijn oververtegenwoordigd in vergelijking met de algemeen werkende bevolking. Binnen collectief maatwerk en de lokale diensteneconomie is meer dan een vijfde van de doelgroepwerknemers ouder dan 55 jaar. Jongeren zijn ondervertegenwoordigd. Bij activerende arbeidszorg zien we het omgekeerde. In de lokale diensteneconomie is het kleinste aandeel personen met een arbeidshandicap te vinden, maar het grootste aandeel aan personen met een migratieachtergrond en personen met weinig kennis van het Nederlands.

Doorstroom en uitstroom

Een doelstelling van de sociale economie is het laten doorstromen van doelgroepwerknemers naar de reguliere economie of naar een andere maatregel binnen de sociale economie. In 2019 vonden een kleine 800 mensen die doorstroomden uit de lokale diensteneconomie en het collectief maatwerk binnen de 3 maanden een job in het normaal economisch circuit. Dat is 42% van de totale groep doorstromers. Het grootste aandeel van de doelgroepwerknemers die in 2019 gestopt is in de sociale economie, is drie maanden na doorstroom nog steeds werkloos en bij arbeidszorg gaat dit zelfs over de helft van de doorstromers. Bij arbeidszorg wordt er ook wel doorgestroomd naar de lokale diensteneconomie en het collectief maatwerk. Binnen arbeidszorg zien we bij de activerende vorm opvallend meer doorstroom naar collectief maatwerk en minder doorstroom naar beroepsinactiviteit dan bij structurele- en experimentele arbeidszorg.

Positief is dat de tewerkstelling in het normaal economisch circuit wel – duurzaam is: 73% van het aandeel doelgroepwerknemers die zich 3 maanden na doorstroom in de reguliere economie bevindt, is na 12 maanden nog steeds actief in de reguliere economie. Het profiel van de doelgroepwerknemers die doorstromen naar de reguliere economie verschilt van het profiel van de totale populatie doelgroepwerknemers. Deze doorstromers bevatten minder vrouwen, 55-plussers en langdurig werkzoekenden in vergelijking met de totale populatie doelgroepwerknemers.

Jouw maatwerkbedrijf wil ook beroep doen op de hulp van Trividend? Mail Pieter. Je hebt een innoverend, duurzaam project en vraagt je af of sociale economie kan ingepast worden in een deel van je productieproces? Mail Jesse.

Lees het volledige jaarrapport hier: https://www.socialeeconomie.be/nieuws/jaarrapport-…