Ik zoek financiering

Trividend investeert in vzw's en vennootschappen. Trividend biedt oplossingen aan organisaties en ondernemers in de opstartfase, klaar om de markt te betreden. Ook ondernemingen met groeiplannen of organisaties die na een moeilijkere periode kapitaal nodig hebben, kunnen bij ons terecht. We richten ons hierbij specifiek op sociaal en maatschappelijk verantwoorde ondernemingen die werk maken van een duurzame samenleving.

Trividend wil de haar toevertrouwde middelen als een goede huisvader investeren, op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame manier. Belangrijke criteria die we daarbij evalueren:

  • Strategie en doelstellingen van de onderneming
  • Verdienmodel, het product en de kennis van de markt
  • Team en het netwerk van de organisatie en de ondernemers
  • Managementcompetenties: kan het management sturen en focussen op wat belangrijk is
  • Financiële structuur en rentabiliteit van de organisatie

We verwachten van de ondernemer een doordacht businessplan. Ook de statuten en het financieel plan voor de komende drie jaren zijn onontbeerlijk om een aanvraag te evalueren. In sommige gevallen vragen we een jaarrekening en balans voor de komende drie jaren.

Trividend biedt risicokapitaal aan, bij voorkeur tussen 50.000 euro en 150.000 euro. Voor grotere bedragen kan Trividend zijn netwerk aanspreken voor cofinanciering.

Om de transparantie te verhogen wordt van kredietklanten verwachte dat ze een aandeel in het kapitaal van Trividend nemen. Op die manier werken onze klanten ook aan de sociale doelstellingen van Trividend.

Onze financieringsproducten

Achtergestelde lening

Banken en andere investeerders beschouwen achtergestelde leningen als quasi eigen vermogen (mezzanine). Op die manier kan de investering van Trividend een hefboom zijn voor bijkomende bankfinanciering. Op basis van de behoefte en mogelijkheden kunt u bij ons terecht voor een achtergestelde lening tussen de 4 tot 10 jaar. De meeste van onze leningen hebben een looptijd van 5 of 6 jaar.

Kapitaal

Als u op zoek bent naar extra eigen vermogen kan Trividend ook rechtstreeks in het kapitaal van uw onderneming investeren. We nemen daarbij steeds een minderheidsparticipatie. Vermits Trividend een rollend fonds wil zijn, mikken we op een exit na 5-6 jaar. In sommige gevallen - of op uw specifieke vraag - nemen we ook een bestuursmandaat op.

Onze financieringsprocedure

Een krediet aanvragen? Het kan in een paar eenvoudige stappen:

  1. Vul het online aanvraagformulier in. We toetsen de aanvraag aan onze investeringscriteria en nemen contact op jullie organisatie.
  2. Tijdens een intakegesprek gaan we samen dieper in op jullie financieringsvraag.
  3. Eén van onze medewerkers werkt een uitgebreide investeringsanalyse uit.
  4. Ons investeringscomité bespreekt jullie aanvraag. Daarbij krijg je als klant ook de kans om jullie project en vraag toe te lichten.
  5. Na goedkeuring volgt de contractering en de ondertekening. En uiteraard de uitbetaling.

Vind je bij Trividend niet de financieringsvormen die het dichtst bij jouw financieringsnood aansluiten, dan je misschien bij deze sociale financiers terecht: