Tewerkstelling kansengroepen

De doelgroep van Trividend: ondernemingen met een focus op tewerkstelling van kansengroepen. Concreet investeren we in maatwerkbedrijven, bedrijven met een SINE-erkenning en elke organisatie die waardig werk hoog in het vaandel draagt. Op die manier dragen we bij aan het inschakelen in de reguliere arbeidsmarkt.

Ondanks een gezonde rendabiliteit, is het als vzw moeilijk om risicokapitaal aan te trekken. We hopen dan ook in de toekomst verder te kunnen rekenen op de medewerking van Trividend.
- Kringwinkel Antwerpen VZW, sociale werkplaats

Maatwerkbedrijven

Deze bedrijven creëren tewerkstelling voor mensen met een grote afstand tot arbeidsmarkt en ontwikkelen economische activiteiten om deze doelstelling te realiseren. Een doelstelling is een doorstroom naar de reguliere economie.

meer op werk.be


Activiteitencoöperaties

Een activiteitencooperatie biedt begeleiding en coaching, zowel individueel aan werkzoekenden die hun eigen zaak willen starten. Uniek is de testperiode waarin de werkzoekenden hun activiteit kunnen opstarten en uittesten, zonder dat ze hun uitkeringen verliezen.

meer op sociale economie.be


Ondernemingen met SINE erkenning

Met SINE beoogt de federale regering de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen, gelijklopend met bovenstaande maatregelen van de Vlaamse Overheid. De werkgevers die SINE-werknemers aanwerven kunnen genieten van een RSZ-bijdragevermindering en een loonkosttoelage.

meer op werk.be


Lokale Diensteneconomie

De basisidee van de lokale diensteneconomie is de uitbouw van een dienstenaanbod vanuit de overheid dat nauw aansluit bij de maatschappelijke trends en noden waarbij tegelijk kansen worden gecreëerd voor doelgroepwerknemers.

meer op sociale economie.be

Portefeuille "Tewerkstelling kansengroepen”