Sociale ondernemers

Trividend investeert in sociaal waardevolle ondernemers. Organisaties waar gezonde financiën hand in hand gaan met maatschappelijke impact. Trividend wil door te investeren in deze duurzame ondernemers bijdragen aan de reële economie.

Maatschappelijk verantwoord en sociaal innoverend

Trividend wilt mee actief bijdragen aan de duurzame samenleving.

Naast onze kerndoelgroep investeren we ook in ondernemingen die de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals of SDG's) helpen realiseren.

Daarnaast moet de onderneming een substantiële financiële versterking zijn voor de portefeuille van Trividend en bijdragen aan de risicospreiding.

Ondernemers die waardengericht willen ondernemen, en waarbij winst niet het hoofddoel is, kunnen bij Trividend terecht. Aandacht gaat uit naar maatschappelijk verantwoord, duurzaam en sociaal innoverend.

Portefeuille “Sociale ondernemers”