De Wassende Maan: meer dan alleen maar bio

8 februari 2019

De Wassende Maan, gevestigd in Astene bij Deinze, is méér dan alleen bio. Naast een natuurlijk respect voor de bodem die ze bewerken, zorgt DWM in al zijn activiteiten voor harmonie tussen mens en omgeving.

Bij DWM gebruiken ze geen kunstmeststoffen. Meer nog, de bodem op de boerderij vraagt niet naar kunstmeststoffen. Dankzij een minieme natuurlijke bemesting en een ruime vruchtwisseling wordt het bodemleven gestimuleerd. Door veel en voortdurende afwisseling van groentesoorten (in een cyclus van 7 jaar) hopen zich geen ziekten op in de bodem. Je ziet ook zelden ploegen bij De Wassende Maan, de grond wordt los geharkt. Zo komt het dunne bovenste laagje met rijk bodemleven niet in de zuurstofarme ondergrond terecht.

De bodem krijgt ook voldoende rust. Dan zie je groenbemesters zoals grasklaver, rogge, wikke e.a. op het land. Deze soorten halen stikstof uit de lucht, via hun wortels en knolletjes komt die vervolgens in de bodem terecht. Zo moet geen kunstmatige stikstof toegevoegd worden.

Tijdens de winter zijn er zo’n 400 kippen te gast in de serretunnels. In tegenstelling tot kooikippen hebben deze beestjes een zee van ruimte. Zij mogen er vrolijk op los scharrelen, terwijl ze onkruid en slakkeneitjes verorberen. De kippen woelen de grond los en zorgen voor natuurlijke bemesting.

De Wassende Maan kan rekenen op een team van 5 gedreven boeren in vaste dienst. Ze worden permanent bijgestaan door seizoenarbeiders, die afwisselend uit een team van 20 mensen worden gerekruteerd. Zo werken de boeren in een volwaardig werknemersstatuut. Dat betekent ook dat zij goed en correct verzekerd zijn, én recht hebben op zaken als een pensioen en jaarlijks verlof. Geloof het of niet, maar dit kom je niet vaak tegen in de landbouwsector. Op de boerderij zijn er samenwerkingen met verschillende initiatieven die mensen met beperkingen begeleiden: De Vierklaver, Zonnehoeve Living+ en de Christoforusgemeenschap. Zij staan in voor het wassen van de groentebakken, of doen vrij zelfstandig allerlei klusjes op de boerderij.

De Wassende Maan legt de lat hoog op ecologisch vlak. Al vele jaren vind je op de boerderij geen landbouwplastic maar materbi, een volledig bio-afbreekbaar alternatief. Op het dak van de schuur vind je zonnepanelen en de fruitmanden voor bedrijven worden door fietskoerierdiensten op 100% spierkracht geleverd. Ook de haalbaarheid van een ecologisch rietveld voor waterzuivering wordt onderzocht. In die visie draagt de boerderij ook zorg voor haar natuurlijke omgeving. Door de aanplant van honderden meters borderplanten, hagen en heggen trekt DWM vlinders, insecten en bijen aan. Een bevriende imker heeft een tiental bijenkasten op het land staan. De bijtjes zorgen onder andere voor de bevruchting van de courgettebloemen. Zo is de cirkel rond!

DWM schenkt doorheen het hele jaar overschotten aan gezinnen die het moeilijker hebben. Daarvoor werken ze samen met projecten als Gezinsvervangend Tehuis Gandae vzw (Gent), weggeefwinkel De Rode Lotus in de Brugse Poort (Gent) en Voedselbank Deinze. Samen met vzw Femma zet DWM haar schouders onder het project ‘From Syria to Deinze’. Syrische vrouwen krijgen op die manier kansen tot integratie via het verzorgen van heerlijke buffetten met een Oosterse tint. Samen met de ervaringsgerichte school De Sterrebloem werkt DWM mee aan Lunch met Lef. In plaats van (saaie) standaard klaargestoomde schoolmaaltijden krijgen de kinderen een verse lunch met lokale, ecologische en faire biologische seizoengroenten. Omgekeerd komen de kinderen geregeld op bezoek op de boerderij en krijgen zo meer voeling met het werk van de boer.

Trividend staat De Wassende maan bij met een achtergestelde lening.