Coöperatieve ondernemingen

Trividend investeert in ondernemingen die het coöperatieve gedachtegoed onderschrijven. Dit kunnen erkende coöperaties zijn, of een vennootschap met sociaal oogmerk.

Het vertrouwen en engagement van Trividend heeft Eurabo de kans geboden om een betekenisvolle stap vooruit te zetten in haar intern bestuursmodel en in het streven naar een duurzamere en haalbare keuze voor onze partners en klanten.
- Peter Suys, gedelegeerd bestuurder Eurabo cvba

Waardengericht ondernemen

Coöperatieven onderschrijven waarden zoals:

  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Participatief ondernemerschap (waaronder participatie van de werknemers) en democratische besluitvorming.
  • Winst (in eerste instantie) aanwenden voor de realisatie van het maatschappelijk doel, m.a.w. winst als middel, niet als doel.

Meer op sociale economie.be