Over Trividend

Wie zijn we?

Trividend werd opgericht in 2001 als een initiatief van verschillende solidaire financiers binnen de sociale economie. Zij zagen de nood aan ongeborgde kredieten en risicokapitaal in de sector, waarbij hun inbreng in Trividend als een hefboom werd gebruikt om middelen uit de private sector en de overheid aan trekken. In hun opzet werd geslaagd. Trividend werd een mooi voorbeeld een publiek private samenwerking. In 2010 werd Trividend erkend door de Vlaamse Overheid als het Vlaams Participatiefonds voor de Sociale Economie.

Impact investing

Trividend gelooft in de kracht van sociaal risicokapitaal als financiële en inhoudelijke hefboom voor maatschappelijke impact en transitie. Dit kan ook vertaald worden als Impact Investing. Onze middelen worden ingezet om vooral een maatschappelijk rendement te beogen, om een sociale meerwaarde te bieden aan wie in en met Trividend investeert.

Trividend onderschrijft nadrukkelijk de principes en waarden uit de sociale economie:

  • Aandacht voor tewerkstelling kansengroepen
  • Werken aan eerlijke arbeidsomstandigheden en -verhoudingen
  • Het leefmilieu centraal stellen in activiteiten en productiemethodes
  • Participatief ondernemerschap
  • Betrokken besluitvorming
  • Correct evenwicht tussen belanghebbenden
  • Winst in eerste instantie aanwenden voor maatschappelijke meerwaarde

Ons team

Sybile Vancoillie

Pieter-Jan Van de Velde

Ben Peeters

Daan Neels

Raad van bestuur

Peter Bosmans

Pieter De Cuyper

Wannes Vermost

Rony Mels


Dirk Dalle

Anneleen Peeters

Steven Benoit


Participatiefonds Vlaanderen NV, vast vertegenwoordigd door Petra Geerdens

Koen Schoors (Voorzitter)

Investeringscomité

Didier Brenninkmeijer

Liesbeth Driesen

Kristof Somers


Nikolay Dentchev

Jan Leyssens

Hilde Tahon


Luc De Vriese

Rony Mels (Voorzitter)

Partners

De sociale economie

De publieke overheid

Privé investeerders

Jaarverslagen

Download hier onze laatste jaarverslagen